November 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Bidrag till lärarlöner ökar utgifterna i november

Utfallet blev 1 574 miljoner kronor (26,9 procent) högre än i november föregående år och uppgick till 7 422 miljoner kronor.

Det högre utfallet beror framför allt på att utgifterna för anslag 1:19 Bidrag till lärarlöner har ökat. I november blev utfallet på anslaget 1 385 miljoner kronor. Anslaget används för statsbidrag för höjda löner till lärare. Hittills i år är utgifterna för bidrag till lärarlöner 2 827 miljoner kronor högre än 2016. Dock har statsbidraget har betalats ut olika månader 2016 och 2017 vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

Hittills i år uppgår utfallet för Utbildning och universitetsforskning till 64 159 miljoner kronor. Det är 5 504 miljoner kronor (9,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 7 422 1 574 64 159 5 504 73 058
1:1 Statens skolverk 106 48 833 291 1 056
1:2 Statens skolinspektion 33 1 353 0 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 83 7 609 40 711
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 727 228 2 544 682 3 511
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 125 - 163 4 490 - 116 4 630
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 184 10 1 842 43 2 162
1:16 Fler anställda i lågstadiet 651 766 2 297 982 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 385 1 385 3 427 2 827 4 442
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 544 34 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 895 28 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 817 55 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 943 29 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 870 53 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 379 21 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 531 34 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 449 22 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 225 33 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 992 15 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 361 45 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 783 26 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 638 21 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 381 21 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 992 31 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 375 21 1 500
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 - 1 386 - 41 579
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 206 1 2 307 51 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 404 - 345 5 057 - 8 5 800
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 15 - 122 557 162 551
Övriga anslag 1 486 - 285 17 282 102 20 195
1:4 Sameskolstyrelsen 6 3 40 5 43
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 4 - 93 144 - 197 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 49 31 159 27 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 16 1 80 2 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 32 - 72 120 - 59 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 15 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 99 4 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning - 3 - 201 756 - 390 1 454
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 28 23 143 112 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 3 0 19 3 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 114 114 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 118 0 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 8 - 4 137 12 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 590 8 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 338 5 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 582 19 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 208 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 944 16 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 296 4 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 703 17 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 233 4 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 482 6 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 215 3 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 217 - 5 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 85 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 820 25 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 127 2 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 534 12 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 18 9 96 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 181 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 45 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 90 3 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 29 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 437 16 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 62 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 374 6 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 57 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 397 7 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 85 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 344 5 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 58 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 342 10 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 49 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 272 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 43 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 315 10 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 44 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 145 3 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 57 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 117 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 363 9 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 53 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 23 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 243 4 2 894 89 3 193
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 367 9 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 3 143 13 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet - 3 - 18 371 130 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 25 - 1 29
3:7 Institutet för rymdfysik 4 - 2 48 - 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 50 11 335 25 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 6 3 37 4 46
3:10 Sunet 0 - 4 34 - 8 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 5 0 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 4 1 27 - 1 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 97 - 15 106
4:1 Internationella program 0 - 2 72 - 3 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 3 31 4 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 0 14 - 4 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt