November 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i november 1 091 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor högre än i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–november till 12 228 miljoner kronor. Det är 512 miljoner kronor (4,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 091 17 12 228 512 13 316
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 49 - 11 836 5 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 63 - 1 691 55 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 3 73 13 113
4:1 Regeringskansliet m.m. 632 9 6 903 322 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 250 18 2 444 72 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 1 - 1 77 14 95
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 98 0 103
8:1 Presstöd 56 7 534 18 567
Övriga anslag 32 - 1 572 13 649
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 4 - 4 115 0 137
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 83 4 90
3:1 Sametinget 6 2 42 8 45
6:2 Justitiekanslern 4 1 39 2 49
6:3 Datainspektionen 5 0 47 1 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 2 1 2
6:5 Valmyndigheten 2 1 18 0 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 172 0 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 12 - 2 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 28 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 14 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt