Oktober 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i oktober 2 573 miljoner kronor, vilket är 1 052 miljoner kronor högre än i oktober föregående år.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för perioden januari–oktober till 27 452 miljoner kronor. Det är 7 870 miljoner kronor (40,2 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 2 573 1 052 27 452 7 870 36 775
1:1 Biståndsverksamhet 2 451 1 034 26 372 7 793 35 483
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 103 11 937 64 1 103
Övriga anslag 19 7 143 14 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 10 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 1 88 8 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 7 36 7 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 9 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: