Oktober 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i oktober 919 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 9 211 miljoner kronor. Det är 93 miljoner kronor (1,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 919 2 9 211 93 11 024
1:1 Skatteverket 621 15 6 199 57 7 375
1:2 Tullverket 147 0 1 456 - 5 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 151 - 13 1 557 41 1 904
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt