Oktober 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 440 miljoner kronor i oktober vilket är 3 miljoner kronor lägre än i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 4 637 miljoner kronor. Det är 21 miljoner kronor (0,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 440 - 3 4 637 21 6 856
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 210 - 6 1 618 - 246 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:5 Näringslivsutveckling 14 - 29 348 - 31 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:21 Patent- och registreringsverket 25 25 246 246 316
Övriga anslag 191 8 1 672 - 6 2 434
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 185 8 222
1:4 Tillväxtverket 27 6 224 7 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 42 - 19 58
1:7 Turistfrämjande 30 - 5 120 - 20 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 2 167 14 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 17 - 2 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 - 2 119 - 3 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 3 3 14 5 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 20 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 258 25 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 21 2 25
2:2 Kommerskollegium 7 2 64 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 24 - 1 275 - 17 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 55 7 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 0 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt