Oktober 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Inga delutbetalningar av Gårsdsstöd m.m. i oktober

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i oktober 2 489 miljoner kronor, vilket är 4 125 miljoner kronor lägre än i oktober föregående år. Gårdsstöd m.m. blev 4 368 miljoner kronor lägre. Under 2016 delutbetalade Jordbruksverket 70 procent av flera stöd redan i oktober. Under 2017 så har de, med några undantag,  inte gjort några delutbetalningar utan påbörjar utbetalningarna av stöden först i december.

Utfallet för perioden januari–oktober uppgick till 8 996 miljoner kronor. Det är 3 953 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Orsaken är som nämns ovan, det vill säga 70 procent av stöden delutbetalades under 2016 redan i oktober, något som inte skett i år.

I Höständringsbudget har regeringen föreslagit att anslaget ska ökas med 1 037 miljoner kronor. Skälen är att regeringen beräknar att en större del av stöden, 95 procent jämfört med tidigare 80 procent, kan betalas ut under 2017. Dessutom tror regeringen att stöden blir högre på grund av en annan växelkurs än den som ursprungligen antogs i budgetpropositionen för 2017.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2 489 - 4 125 8 996 - 3 953 18 242
1:2 Insatser för skogsbruket 40 9 202 - 70 322
1:10 Gårdsstöd m.m. 82 - 4 286 1 227 - 3 991 7 504
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 197 126 2 402 106 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 801 94 1 458 94 2 029
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 517 16 1 820
Övriga anslag 217 - 69 2 191 - 108 3 084
1:1 Skogsstyrelsen 32 1 315 - 26 403
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 98 1 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 88 3 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 12 3 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 2 - 5 96 5 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 36 - 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 62 6 477 29 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 2 - 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 10 - 32 89 - 25 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 7 8 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 13 13 179
1:14 Livsmedelsverket 27 1 263 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 0 85 4 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 9 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 1 86 8 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 57 - 44 462 7 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt