Oktober 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev i oktober 287 miljoner kronor, vilket är 79 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

För januari–oktober uppgår utfallet till 2 112 miljoner kronor. Det är 101 miljoner kronor (5,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 287 79 2 112 101 3 080
1:1 Statens energimyndighet 23 - 1 236 9 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 11 - 5 164 - 18 233
1:4 Energiforskning 111 - 20 1 038 15 1 421
1:8 Energiteknik 113 111 353 117 643
1:9 Elberedskap 15 - 1 118 - 8 255
Övriga anslag 15 - 5 202 - 14 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 3 3 8 1 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 33 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 1 0 11 2 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 9 0 89 7 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 2 0 22 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 21 6 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt