Oktober 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i oktober 273 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 1 894 miljoner kronor. Det är 161 miljoner kronor (9,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 273 54 1 894 161 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 95 - 20 860 - 98 1 558
1:2 Transportbidrag 101 59 367 48 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 76 15 667 196 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt