Oktober 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev i oktober 2 021 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 16 309 miljoner kronor. Det är 257 miljoner kronor (1,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 2 021 1 16 309 257 22 434
1:1 Studiehjälp 349 22 2 753 94 3 428
1:2 Studiemedel 1 331 22 10 861 269 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 184 4 1 562 51 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 74 - 60 356 - 227 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 5 689 60 830
Övriga anslag 14 7 87 11 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 44 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 20 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 6 6 12 12 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 11 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt