Oktober 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i oktober 1 133 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 11 137 miljoner kronor. Det är 495 miljoner kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 133 10 11 137 495 13 316
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 61 15 786 16 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 67 10 628 56 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 3 69 16 113
4:1 Regeringskansliet m.m. 637 16 6 271 313 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 226 - 26 2 193 54 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 7 1 75 15 95
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 96 0 103
8:1 Presstöd 46 - 6 478 12 567
Övriga anslag 84 5 540 14 649
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 14 8 111 4 137
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 6 - 1 76 4 90
3:1 Sametinget 5 2 36 7 45
6:2 Justitiekanslern 4 0 35 1 49
6:3 Datainspektionen 2 - 1 42 1 69
6:4 Svensk författningssamling 1 1 2 1 2
6:5 Valmyndigheten 2 0 16 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 43 0 172 0 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 3 - 5 12 - 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 26 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 13 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt