Svensk ekonomisk och finansiell statistik, SDDS Plus

IMF Special Data Dissemination Standard (SDDS Plus) är en statistikstandard, utarbetad av Internationella valutafonden, som Sverige är ansluten till. Uppdateringar sker samma dag som ny statistik offentliggörs.

SDDS Plus är den Internationella valutafondens (IMF:s) datastandard för ekonomisk och finansiell statistik. Det är den högsta av tre kvalitetsnivåer och innebär att den svenska statistiken lever upp till ett antal högt ställda krav som IMF ställer.

Syftet med en gemensam datastandard är att främja spridning av jämförbar statistik inom ett antal viktiga områden för den ekonomiska och finansiella statistiken.

Den senaste statistiken

Statens transaktioner september 2022