Månadsutfallet i Excel

Månadsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster, utgifter och budgetsaldo månadsvis. Utfallet bygger på inrapportering från de statliga myndigheterna till statens koncerninformationssystem Hermes.

Sammanställningen i Excelformat innehåller inga kommentarer eller analyser.