Maj 2022 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 534 miljoner kronor i maj, vilket är 284 miljoner kronor (22,8 procent) högre än samma månad 2021. Det beror på att utfallet för de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Hittills i år uppgår utfallet till 7 701 miljoner kronor, vilket är 153 miljoner kronor (2,0 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB 2022
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 534 284 7 701 153 18 038
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 534 284 7 701 153 18 038
5211 Statliga pensionsavgifter 1 534 284 7 701 153 18 038
SB = statens budget

Kontakt