April 2022 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 525 miljoner kronor i april, vilket är 229 miljoner kronor (13,0 procent) lägre än samma månad 2021. Det beror på att utfallet för de statliga pensionsavgifterna blev lägre.

Hittills i år uppgår utfallet till 6 168 miljoner kronor, vilket är 132 miljoner kronor (2,1 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB 2022
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 525 - 229 6 168 - 132 18 038
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 525 - 229 6 168 - 132 18 038
5211 Statliga pensionsavgifter 1 525 - 229 6 168 - 132 18 038
SB = statens budget

Kontakt