Januari 2022 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 569 miljoner kronor i januari, vilket är 47 miljoner kronor (3,1 procent) högre än samma månad 2021. Det beror på att utfallet för de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB 2022
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 569 47 1 569 47 18 038
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 569 47 1 569 47 18 038
5211 Statliga pensionsavgifter 1 569 47 1 569 47 18 038
SB = statens budget

Kontakt