September 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 462 miljoner kronor, vilket är 135 miljoner kronor (10,2 procent) högre än i september 2020.

Kalkylmässiga inkomster uppgår till 13 446 miljoner kronor för de första tre kvartalen. Det är 1 183 miljoner kronor (9,6 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet hittills i år, förklaras av högre inkomster från statliga pensionsavgifter, vilket bland annat beror på löne- och ränteutveckling. Statens tjänstepensionsverk (SPV) redovisar inkomsterna och fastställer premier och tillhörande skatt till arbetsgivare.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 462 135 13 446 1 183 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 462 135 13 446 1 183 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 462 135 13 446 1 183 17 262
SB = statens budget

Kontakt