Augusti 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 470 miljoner kronor, vilket är 147 miljoner kronor (11,1 procent) högre än i augusti 2020.

Kalkylmässiga inkomster uppgår till 11 984 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 1 048 miljoner kronor (9,6 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet hittills i år, förklaras av högre inkomster från statliga pensionsavgifter, vilket bland annat beror på löne- och ränteutveckling. Statens tjänstepensionsverk (SPV) redovisar inkomsterna och fastställer premier och tillhörande skatt till arbetsgivare.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 470 147 11 984 1 048 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 470 147 11 984 1 048 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 470 147 11 984 1 048 17 262
SB = statens budget

Kontakt