Juni 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 489 miljoner kronor, vilket är 138 miljoner kronor (10,2 procent) högre än i juni 2020.

Kalkylmässiga inkomster uppgår det första halvåret till 9 037 miljoner kronor. Det är 769 miljoner kronor (9,3 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet hittills i år, förklaras av högre inkomster från statliga pensionsavgifter. Statens tjänstepensionsverk (SPV) redovisar inkomsterna och fastställer premier och tillhörande skatt till arbetsgivare. Inkomsterna från de statliga pensionsavgifterna är högre i år, vilket bland annat beror på löne- och ränteutveckling.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 489 138 9 037 769 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 489 138 9 037 769 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 489 138 9 037 769 17 262
SB = statens budget

Kontakt