Maj 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 249 miljoner kronor, vilket är 109 miljoner kronor (8,0 procent) lägre än i maj 2020.

Kalkylmässiga inkomster uppgår till 7 549 miljoner kronor hittills i år. Det är 631 miljoner kronor (9,1 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet hittills i år, förklaras av högre inkomster från statliga pensionsavgifter. Statens tjänstepensionsverk (SPV) redovisar inkomsterna och fastställer premier och tillhörande skatt till arbetsgivare. Inkomsterna från de statliga pensionsavgifterna är högre i år, vilket bland annat beror på löne- och ränteutveckling.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 249 - 109 7 549 631 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 249 - 109 7 549 631 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 249 - 109 7 549 631 17 262
SB = statens budget

Kontakt