April 2021 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Inkomster av Återbetalning av lån blev 66 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor (14,0 procent) lägre än i april 2020.

Återbetalning av lån uppgår till 190 miljoner kronor hittills i år. Det är 31 miljoner kronor (14,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB 2021
4000 Återbetalning av lån 66 - 11 190 - 31 670
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 48 - 11 126 - 24 433
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 48 - 11 126 - 24 433
4500 Återbetalning av övriga lån 18 0 64 - 8 237
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 - 6 93
4526 Återbetalning av övriga lån 18 0 64 - 1 144
SB = statens budget

Kontakt