Mars 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 519 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor (10,9 procent) högre än i mars 2020.

Kalkylmässiga inkomster uppgår till 4 545 miljoner kronor det första kvartalet 2021. Det är 350 miljoner kronor (8,3 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet 2021 förklaras av högre inkomster från statliga pensionsavgifter. Statens tjänstepensionsverk (SPV) redovisar inkomsterna och fastställer premier och tillhörande skatt till arbetsgivare. Inkomsterna från de statliga pensionsavgifterna är högre i år, vilket bland annat beror på löne- och ränteutveckling.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 519 149 4 545 350 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 519 149 4 545 350 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 519 149 4 545 350 17 262
SB = statens budget

Kontakt