Mars 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 882 miljoner kronor i mars, vilket är 379 miljoner kronor (25,2 procent) högre än samma månad 2020. Det beror främst på en betalningsförskjutning under inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift för arbetslöshetskassor. Inkomsterna redovisades i år i mars men föregående år i februari.

Eurofima har delat ut 1 miljon kronor till staten i mars.

Inkomster av statens verksamhet uppgår till 4 662 miljoner kronor det första kvartalet, vilket är 232 miljoner kronor (5,2 procent) högre än motsvarande kvartal föregående år. Det beror bland annat på ovan nämnd betalningsförskjutning. Inlevererat överskott från EKN uppgår till 132 miljoner kronor det första kvartalet, vilket är 164 miljoner kronor (55,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomster av statens aktier uppgår till 1 miljon kronor det första kvartalet 2021. Motsvarande period 2020 var inkomster av statens aktier 0 miljoner kronor.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 882 379 4 662 232 39 456
2100 Rörelseöverskott 14 14 159 - 159 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 14 14 27 4 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 114 55 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 114 55 235
2300 Ränteinkomster 410 - 6 798 14 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 3 0 6 0 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 5 - 4 10 - 4 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 403 - 2 782 17 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 1 1 1 1 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 1 1 1 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 111 323 2 777 169 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 108 3 260 - 14 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 376 375 751 151 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 3 2 5 3 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 25 - 1 80 - 8 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 0 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 145 - 43 478 28 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 101 - 29 368 1 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 3 0 19 9 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 167 2 167 2 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 83 12 149 6 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 11 - 1 36 - 4 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 25
2558 Avgifter för årlig revision 25 4 56 - 2 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 8 1 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 3 0 6 1 19
2562 CSN-avgifter 58 - 4 371 - 6 669
2600 Försäljningsinkomster 16 - 1 16 - 1 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 16 - 1 16 - 1 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 199 81 406 85 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 1 22 - 1 94
2712 Bötesmedel 141 50 309 63 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 49 32 72 32 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 0 - 3 3 - 10 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 131 - 33 391 69 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 131 - 33 391 69 1 180
SB = statens budget

Kontakt