Februari 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 505 miljoner kronor i februari, vilket är 106 miljoner kronor (7,6 procent) högre än samma månad 2020. Det beror på att utfallet för de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 505 106 3 026 201 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 505 106 3 026 201 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 505 106 3 026 201 17 262
SB = statens budget

Kontakt