December 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 453 miljoner kronor, vilket är 365 miljoner kronor (33,6 procent) högre än i december 2020.

Det preliminära helårutfallet uppgår till 17 790 miljoner kronor. Det är 1 566 miljoner kronor (9,7 procent) högre än 2020. Det högre utfallet förklaras av högre inkomster från statliga pensionsavgifter, vilket bland annat beror på löne- och ränteutveckling. Statens tjänstepensionsverk (SPV) redovisar inkomsterna och fastställer premier och tillhörande skatt till arbetsgivare.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 453 365 17 790 1 566 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 453 365 17 790 1 566 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 453 365 17 790 1 566 17 262
SB = statens budget

Kontakt