November 2021 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån blev 97 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor (94,0 procent) högre än i november 2020.

Återbetalning av lån uppgår till 605 miljoner kronor för perioden januari till november i år. Det är 1 miljon kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB 2021
4000 Återbetalning av lån 97 47 605 1 670
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 32 0 382 - 9 433
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 32 0 381 - 9 433
4500 Återbetalning av övriga lån 65 48 223 10 237
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 53 53 59 25 93
4526 Återbetalning av övriga lån 13 - 5 164 - 15 144
SB = statens budget

Kontakt