Oktober 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 447 miljoner kronor, vilket är 111 miljoner kronor (8,3 procent) högre än i oktober 2020.

Hittills i år uppgår kalkylmässiga inkomster till 14 839 miljoner kronor. Det är 1 295 miljoner kronor (9,5 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet hittills i år, förklaras av högre inkomster från statliga pensionsavgifter, vilket bland annat beror på löne- och ränteutveckling. Statens tjänstepensionsverk (SPV) redovisar inkomsterna och fastställer premier och tillhörande skatt till arbetsgivare.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 447 111 14 893 1 295 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 447 111 14 893 1 295 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 447 111 14 893 1 295 17 262
SB = statens budget

Kontakt