Januari 2021 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev i 112 miljoner konor i januari, vilket är 54 miljoner kronor högre än i januari 2020. Det beror framför allt på att bidrag till transeuropeiska nätverk blev 39 miljoner kronor högre jämfört med samma månad föregående år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB 2021
6000 Bidrag m.m. från EU 112 54 112 54 30 316
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 55 7 55 7 10 984
6111 Gårdsstöd 1 - 2 1 - 2 7 159
6113 Övriga interventioner 54 13 54 13 137
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 0 - 3 0 - 3 4
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 1
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 1 667
6126 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2021 – 2027 2 018
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 287
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 167
6215 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027 120
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 8 8 8 8 1 969
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 8 8 8 8 1 819
6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 150
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 2 046
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 1 996
6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 50
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 49 39 49 39 150
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 49 39 49 39 150
6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
6611 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 880
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 880
SB = statens budget

Kontakt