Januari 2021 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 521 miljoner kronor i januari, vilket är 95 miljoner kronor (6,7 procent) högre än samma månad 2020. Det beror på att utfallet för de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB 2021
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 521 95 1 521 95 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 521 95 1 521 95 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 521 95 1 521 95 17 262
SB = statens budget

Kontakt