Januari 2021 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån blev 38 miljoner kronor årets första månad. Det är 8 miljoner kronor (17,1 procent) lägre än i januari 2020.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB 2021
4000 Återbetalning av lån 38 - 8 38 - 8 670
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 21 - 5 21 - 5 433
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 21 - 5 21 - 5 433
4500 Återbetalning av övriga lån 17 - 3 17 - 3 237
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 93
4526 Återbetalning av övriga lån 17 - 3 17 - 3 144
SB = statens budget

Kontakt