Juli 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

--------------------------------------

Kalkylmässiga inkomster blev 1 345 miljoner kronor i juli, vilket är 168 miljoner kronor (14,3 procent) högre än samma månad 2019.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 345 168 9 613 1 140 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 345 168 9 613 1 153 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 345 168 9 613 1 153 16 009
SB = statens budget

Kontakt