Juni 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 351 miljoner kronor i juni, vilket är 176 miljoner kronor (14,9 procent) högre än samma månad 2019.

Hittills i år uppgår de kalkylmässiga inkomsterna till 8 268 miljoner kronor. Det är 973 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 351 176 8 268 973 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 351 176 8 268 985 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 351 176 8 268 985 16 009
SB = statens budget

Kontakt