Maj 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 358 miljoner kronor i maj, vilket är 170 miljoner kronor (14,3 procent) högre än samma månad 2019.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 358 170 6 917 797 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 358 170 6 917 810 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 358 170 6 917 810 16 009
SB = statens budget

Kontakt