December 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 087 miljoner kronor i december, vilket är 50 miljoner kronor (4,4 procent) lägre än samma månad 2019.

Preliminärt uppgick utfallet till 16 224 miljoner kronor 2020, vilket är 2 009 miljoner kronor (14,1 procent) högre än 2019. Det beror främst på att utfallet för de statliga pensionsavgifterna blev högre till följd av högre utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstöden.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 087 - 50 16 224 2 009 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 087 - 50 16 224 2 022 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 087 - 50 16 224 2 022 16 009
SB = statens budget

Kontakt