December 2020 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inkomster av försåld egendom uppgick till 5 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor högre än i december 2019. Det är Sveriges Lantbruksuniversitet som levererat in inkomster av försåld egendom till statskassan.

Preliminärt för 2020 uppgår inkomsterna av försåld egendom till 45 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än föregående år. Det högre utfallet kommer från övriga inkomster av försåld egendom.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB 2020
3000 Inkomster av försåld egendom 5 5 45 7 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0 - 5 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0 - 5 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 5 5 44 12 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 5 5 44 12 5 000
SB = statens budget

Kontakt