November 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 538 miljoner kronor i november, vilket är 396 miljoner kronor (34,7 procent) högre än samma månad 2019.

Hittills i år uppgår utfallet till 15 136 miljoner kronor, vilket är 2 060 miljoner kronor högre än 2019.  Det beror på att utfallet för de statliga pensionsavgifterna blev högre för perioden.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 538 396 15 136 2 060 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 538 396 15 136 2 072 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 538 396 15 136 2 072 16 009
SB = statens budget

Kontakt