November 2020 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån blev 50 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 54 miljoner kronor i november 2019.

Hittills i år uppgår utfallet till 604 miljoner kronor, vilket är 130 miljoner kronor lägre än samma period 2019.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB 2020
4000 Återbetalning av lån 50 - 3 604 - 130 657
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 32 - 5 391 - 40 440
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 32 - 5 391 - 40 440
4500 Återbetalning av övriga lån 18 1 213 - 90 216
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 34 - 74 63
4526 Återbetalning av övriga lån 18 1 179 - 15 153
SB = statens budget

Kontakt