Oktober 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 336 miljoner kronor i oktober, vilket är 192 miljoner kronor (16,8 procent) högre än samma månad 2019.

Hittills i år uppgår utfallet till 13 599 miljoner kronor, vilket är 1 664 miljoner kronor högre än 2019.  Det beror på att de statliga pensionsavgifterna blev högre för perioden.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 336 192 13 599 1 664 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 336 192 13 599 1 676 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 336 192 13 599 1 676 16 009
SB = statens budget

Kontakt