Oktober 2020 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inkomster av försåld egendom uppgick till 14 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än i oktober 2019. Det är Sveriges Lantbruksuniversitet som levererat in inkomster vid försäljning av övriga tillgångar till statskassan.

Hittills i år uppgår inkomster av försåld egendom till 39 miljoner kronor. Det är 1 miljon kronor högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB 2020
3000 Inkomster av försåld egendom 14 14 39 1 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0 - 5 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0 - 5 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 14 14 39 6 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 14 14 39 6 5 000
SB = statens budget

Kontakt