Januari 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 426 miljoner kronor i januari, vilket är 100 miljoner kronor högre än i januari 2019.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 426 100 1 426 100 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar - 13 - 13 0
5121 Amortering på statskapital - 13 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 426 112 1 426 112 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 426 112 1 426 112 16 009
SB = statens budget