September 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 147 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner kronor högre än i september 2018. De högre inkomsterna avser statliga pensionsavgifter.

Hittills i år uppgår Kalkylmässiga inkomster till 10 792 miljoner kronor. Det är 1 593 miljoner kronor (17,3 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 147 127 10 792 1 593 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 28 13 - 59 77
5121 Amortering på statskapital 0 - 28 13 - 59 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 147 155 10 779 1 652 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 147 155 10 779 1 652 14 117
SB = statens budget

Kontakt