Juli 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 177 miljoner kronor, vilket är 171 miljoner kronor högre än i juli 2018. De högre inkomsterna avser statliga pensionsavgifter.

Hittills i år uppgår Kalkylmässiga inkomster till 8 473 miljoner kronor. Det är 1 296 miljoner kronor (18,1 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 177 171 8 473 1 296 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 31 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 31 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 177 171 8 460 1 327 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 177 171 8 460 1 327 14 117
SB = statens budget

Kontakt