Juli 2019 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inga inkomster av försåld egendom har redovisats i juli.

Hittills i år uppgår inkomsterna av försåld egendom till 38 miljoner kronor, vilket är 1 745 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Inkomster från försäljning av statens aktier i Apoteksgruppen i Sverige AB som redovisades under februari 2018 förklarar skillnaden mellan åren.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB 2019
3000 Inkomster av försåld egendom 0 - 98 38 - 1 745 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 - 98 5 - 95 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 - 98 5 - 95 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 33 - 1 650 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 33 - 1 650 5 000
SB = statens budget

Kontakt