Juni 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 175 miljoner kronor, vilket är 168 miljoner kronor högre än i juni 2018. De högre inkomsterna avser statliga pensionsavgifter.

För det första halvåret uppgår Kalkylmässiga inkomster till 7 295 miljoner kronor. Det är 1 125 miljoner kronor (18,2 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 175 168 7 295 1 125 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 31 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 31 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 175 168 7 283 1 157 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 175 168 7 283 1 157 14 117
SB = statens budget

Kontakt