Maj 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 188 miljoner kronor, vilket är 117 miljoner kronor högre än i maj 2018 och beror på att de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Kalkylmässiga inkomster uppgår hittills i år till 6 120 miljoner kronor. Det är 957 miljoner kronor (18,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 188 117 6 120 957 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 29 13 - 31 77
5121 Amortering på statskapital 0 - 29 13 - 31 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 188 146 6 107 989 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 188 146 6 107 989 14 117
SB = statens budget

Kontakt