April 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 208 miljoner kronor, vilket är 187 miljoner kronor högre än i april 2018 och beror på att de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Kalkylmässiga inkomster uppgår hittills i år till 4 932 miljoner kronor. Det är 840 miljoner kronor (20,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 208 187 4 932 840 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 2 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 2 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 208 187 4 919 842 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 208 187 4 919 842 14 117
SB = statens budget

Kontakt