Mars 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 212 miljoner kronor, vilket är 173 miljoner kronor högre än i mars 2018 och beror på att de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Kalkylmässiga inkomster uppgår för det första kvartalet till 3 724 miljoner kronor. Det är 654 miljoner kronor (21,3 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 212 173 3 724 654 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 2 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 2 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 212 173 3 712 656 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 212 173 3 712 656 14 117
SB = statens budget

Kontakt