Februari 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 185 miljoner kronor i februari, vilket är 204 miljoner kronor högre än i februari 2018 och beror på att de statliga pensionsavgifterna blev högre.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 185 204 2 512 481 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 2 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 2 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 185 204 2 499 483 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 185 204 2 499 483 14 117
SB = statens budget

Kontakt