Februari 2019 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inga inkomster av försåld egendom har redovisats i februari.

Under februari 2018 redovisades inkomster från försäljning av statens aktier i Apoteksgruppen i Sverige AB, vilket förklarar skillnaden mellan åren.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB 2019
3000 Inkomster av försåld egendom 0 - 1 683 5 - 1 680 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 5 3 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 5 3 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom - 1 683 - 1 683 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom - 1 683 - 1 683 5 000
SB = statens budget

Kontakt