December 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 138 miljoner kronor, vilket är 158 miljoner kronor högre än i december 2018. De högre inkomsterna avser statliga pensionsavgifter.

Kalkylmässiga inkomster uppgår preliminärt för helåret 2019 till 14 214 miljoner kronor. Det är 2 045 miljoner kronor (16,8 procent) högre än föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 138 158 14 214 2 045 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 71 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 71 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 138 158 14 202 2 116 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 138 158 14 202 2 116 14 117
SB = statens budget

Kontakt