November 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 142 miljoner kronor, vilket är 148 miljoner kronor högre än i november 2018. De högre inkomsterna avser statliga pensionsavgifter.

Hittills i år uppgår Kalkylmässiga inkomster till 13 076 miljoner kronor. Det är 1 887 miljoner kronor (16,9 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 142 148 13 076 1 887 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 12 13 - 71 77
5121 Amortering på statskapital 0 - 12 13 - 71 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 142 161 13 064 1 959 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 142 161 13 064 1 959 14 117
SB = statens budget

Kontakt